photo by Joe Wolf

Stadslandbouw: veelzijdig en actueel

Stadslandbouw is in Nederland sterk in ontwikkeling. In steeds meer steden vinden initiatieven plaats voor voedselproductie in de stad en in de stadsrandzone. Ook bij overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bestaat er veel belangstelling voor. Het thema integreert diverse, actuele onderwerpen als gezondheid en voeding, sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, groen in en om de stad, duurzaamheid en klimaat, tijdelijk ruimtegebruik en de relatie stad-platteland. Hoe kan stadslandbouw inspelen op de behoeften vanuit de stad? Welke innovatieve, nieuwe ideeën en concepten zijn er? Hoe komen projecten in de praktijk tot stand? En wat is de rol van verschillende betrokken partijen hierbij?

Internationaal gezien geldt New York als één van de belangrijkste voorlopers op het gebied van stadslandbouw, waar al veel projecten in de praktijk zijn gerealiseerd.