photo by Joe Wolf

Doel van de reis: innovatie door inspiratie

Tijdens deze studiereis maakt u kennis met een afwisselende reeks van verschillende typen stadslandbouw projecten in New York, de achtergronden ervan en de personen die deze initiatieven mogelijk maken. Daarnaast leert u wat deze projecten beteken voor de ontwikkeling van de stad New York en haar inwoners. U ontmoet een breed scala aan personen: stadsboeren, aansprekende ondernemers en de voorlopers namens betrokken organisaties en de overheid die nu met stadslandbouw bezig zijn. U doet kennis en inspiratie op die u kunt toepassen in uw eigen praktijk. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en discussie. Lunches en diners vinden zoveel mogelijk op locatie plaats, zodat u ook zelf kunt genieten van de rijke oogst van de stad.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:

- Gemeentelijk beleid: visie, doelstellingen en rol van de overheid
- Ondernemerschap, rentabiliteit en sociaal-economische effecten
- Rol en functie van diverse (private) organisaties
- Sociale doelstellingen en projecten (gezondheid, buurtontwikkeling) en schoolprojecten/educatie
- Peri-urbane ontwikkelingen: stad-ommeland relaties en rol van boeren in de stadsrandzone
- Afzet en distributie
- Ruimtelijk-planologische inpassing; duurzaamheid, klimaat
- Daktuinen (opzet, ontwikkeling, randvoorwaarden)

De groep in 2012 op bezoek bij East New York Farms (foto: Guido van Rijkom)