photo by Joe Wolf

Jan Eelco Jansma

Jan Eelco Jansma is werkzaam als onderzoeker stadslandbouw bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Binnen stadslandbouw houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de werkvelden systeeminnovatie, netwerken en stakeholdermanagement en stedelijke foodprints. Zo is hij één van de grondleggers van Agromere (www.agromere.wur.nl). Agromere, een virtuele wijk waar stad en landbouw een natuurlijke eenheid vormen, inspireerde Almere om (Stads)landbouw als basis van de ontwikkeling van Almere Oosterwold te gebruiken. Samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven is hij medeoprichter van het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) dat initiatieven op gebied van stadslandbouw in Almere initieert en stimuleert (www.os-almere.nl). Jan Eelco is verantwoordelijk voor het stedennetwerk stadslandbouw (www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) waarin hij met tien steden werkt aan het verbreden, verdiepen en verbinden van stadslandbouw. De dag van de stadslandbouw (www.dagvandestadslandbouw.nl) is één van de spin off ’s van het stedennetwerk. In opdracht van Almere verkende hij samen met collegae de effecten van lokale voedselproductie op de stedelijke foodprint.

New York pioniert al enige tijd met allerlei vormen van stadslandbouw, down Town tot in de stadsrand. Deze reis geeft ons een prachtige gelegenheid om de direct betrokkenen -uit beleid, bedrijfsleven, onderwijs, NGO’s- te spreken. Het biedt dus in kort tijdsbestek een mooie spiegel op wat de kansen en beperkingen zijn van stadslandbouw in een metropolitane omgeving.” 

Esther Veen

Esther Veen werkt als onderzoeker bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR. In verschillende projecten houdt zij zich met het thema stadslandbouw bezig. Zo werkt zij aan een lespakket voor AOC’s met daarin workshops stadslandbouw voor basisscholen, te organiseren door MBO studenten. Ook houdt ze zich bezig met een rekentool voor stedelijke professionals, waarmee zij kunnen berekenen hoeveel hectare ze nodig hebben om hun bevolking van een bepaald - lokaal - dieet te voorzien. Voor het stedennetwerk stadslandbouw (www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) heeft Esther verscheidene korte studies gedaan en heeft ze een agenda geschreven met daarin de vijf belangrijkste thema’s voor het maken van beleid voor het realiseren van stadslandbouw. Naast haar werk bij PPO is Esther als promovenda verbonden aan Wageningen Universiteit. Bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie promoveert zij op ‘de sociale effecten van stadslandbouw’. Ze onderzoekt welke effecten buurttuinen hebben op de deelnemers en andere buurtbewoners – bijvoorbeeld met betrekking tot sociale contacten en voedselpatronen. Esther schrijft regelmatig over haar onderzoek op onderzoekerstadslandbouw.wordpress.com.

“In New York wonen mensen van uiteenlopende culturen met elkaar samen. Deze reis biedt ons de mogelijkheid meer te weten te komen over de mate waarin die groepen elkaar tegenkomen in buurttuinen - of andere vormen van stadslandbouw Ontstaan er verbindingen tussen culturen? Of heeft elke groep zijn eigen tuin? Het bezoek is een mooie kans om te onderzoeken in hoeverre stadslandbouw bijdraagt aan de sociale samenhang zowel tussen als binnen culturen.”

Guido van Rijkom

Guido van Rijkom is oprichter en eigenaar van Tripworks Studiereizen (www.tripworks.nl). Sinds 1999 organiseert hij congressen, studiereizen en andere bijeenkomsten over uiteenlopende ruimtelijke thema’s. Zijn expertise als ‘conceptontwikkelaar’ bestaat uit het opbouwen van een inhoudelijk programma rondom een bepaald thema. Agrarische en ‘landelijke’ onderwerpen hebben altijd in het bijzonder zijn belangstelling gehad. Zo is hij in 2009 en 2010 de drijvende kracht geweest achter de Dag van de Zorglandbouw. Hieruit is vervolgens bij hem het idee ontstaan eenzelfde dag over stadslandbouw te organiseren, die in maart 2012 heeft plaatsgevonden. Gezien de brede scope van het onderwerp, is stadslandbouw voor hem als sociaal-geograaf bijzonder interessant. Inmiddels werkt hij aan tal van nieuwe stadslandbouw bijeenkomsten, waaronder de 2e editie van de Dag van de Stadslandbouw in 2013 (www.dagvandestadslandbouw.nl). Ook in zijn privéleven houdt hij zich veel bezig met voedsel en groen. Om stadslandbouw ook zelf in de praktijk te brengen, werkt hij als vrijwilliger bij Luuk Schouten op Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk (www.landgoedgroenten.nl).

“Het is indrukwekkend wat er in New York gebeurt op het gebied van stadslandbouw en je ziet overal steeds nieuwe initiatieven ontstaan, tot en met een speciale stadslandbouw winkel! Wat mij vooral intrigeert is het begrip ‘empowerment’, dat stadslandbouw projecten zorgen voor een hernieuwde kracht, niet alleen voor personen maar zelfs voor hele wijken en buurten. Tijdens de reis zullen we hier veel voorbeelden van zien en leren hoe we dit enthousiasme ook in Nederlandse steden kunnen inzetten.”