photo by Joe Wolf

Waarom New York?

Door de hoge dichtheden en hoge grondprijzen, lijkt stadslandbouw in New York niet het meest logische ruimtegebruik. Toch kent de stad vele honderden, vaak gerenommeerde initiatieven, variërend van (commerciële) stadsboerderijen, ‘community gardens’, schoolprojecten en daktuinen. De beschikbaarheid van ongebruikte percelen, een koopkrachtige vraag en een levendige ‘food culture’ met initiatiefrijke burgers, hebben voor een sterke groei van het aantal projecten gezorgd. Daarnaast bestaat er een grote behoefte aan de beschikbaarheid van gezond voedsel in wijken en buurten met lage inkomens, waar veel problemen zijn op het gebied van obesitas en diabetes. Stadlandbouw speelt een belangrijke rol bij sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en ‘community development’. Ook fungeert het als katalysator voor veranderingen in het stedelijk voedselsysteem. Naast een indrukwekkend aantal private organisaties en belangengroepen, promoot en ondersteunt ook het stadsbestuur van New York de ontwikkeling van stadslandbouw.

Arbor House Project (foto: SkyVegetables)